04 May 2009

Kje pa je univerza?

Akcija "Univerzitetno mesto" je table "Nova Gorica - Univerzitetno mesto" protestno prelepila s transparenti "Kje pa je univerza?"

Mestna občina Nova Gorica je table o univerzitetnem mestu že pred časom postavila ob vseh pomembnejših mestnih vpadnicah. Danes so te table, glede na več let trajajočo prostorsko stisko Univerze v Novi Gorici, predvsem dokaz pomanjkanja kakršne koli angažiranosti s strani občine, da bi ta problem rešila, in mačehovskega odnosa, ki ga MONG izkazuje do lastne univerze (kot njena soustanoviteljica je tudi delna lastnica). Prostore, ki gostijo Univerzo v Novi Gorici in so danes še vedno v lasti občine, so namreč že septembra lani inšpekcijske službe spoznale kot neprimerne za opravljanje pedagoških in laboratorijskih programov. Težavo je občina rešila šele pred kratkim, pa še to le delno, saj delo v laboratorijih še vedno stoji.

Vodstvo občine sicer trdi, da so Univerzi ponudili že več mestnih zemljišč za izgradnjo univerzitetnega kampusa. A je v resnici vse skupaj le farsa, saj večina zemljišč, ki jih ponujajo Univerzi, niti ni v lasti občine niti nimajo kakršnih koli možnosti, da bi postale razpoložljive v doglednem roku. Sploh pa ni jasno, kako lahko občina ponuja nekaj, česar nima, in potem še očita, da je Univerza izbirčna, ker se ne odloči za nobeno od lokacij. Popoln absurd.

Sklep bi zato moral biti: Občina naj umakne table o (samozvanem) univerzitetnem mestu in jih nadomesti s tablami: "Nova Gorica, mesto igralnic in ničesar drugega".

Tekst: Nejc Koradin, foto: David Verlič

No comments: