18 May 2009

Društvo humanistov Goriške

Društvo humanistov Goriške se je porodilo iz druženja študentov različnih družboslovnih in humanističnih smeri. Namen društva je odpiranje prostora javne diskusije v smeri poglobljene strokovne razprave in polemičnega spremljanja stališč, ki se dotikajo aktualnega družbenega dogajanja.

Domača stran Društvo humanistov Goriške:

Cilji društva so: razširitev in poglobitev ravni teoretske razprave na področju humanističnih in družboslovnih ved, aktivno spremljanje aktualnih javnih dogajanj in argumentirano poseganje vanje s kritično razpravo, prizadevanje za izboljšanje kulture bivanja, predvsem skozi aktivno umetniško in intelektualno delovanje, druge aktivnosti, ki pripomorejo k širjenju kulturnih vrednot in humanistične etike. Cilje društvo dosega prek raziskovalnih projektov in smeninarjev, organizacije javnih predavanj, okroglih miz, razprave in drugih kulturnih dogodkov.

Blog Društva humanistov Goriške:

No comments: