27 October 2008

Predstavitev knjige Poskus nekega dotika

V prostorih Kluba goriških študentov v Novi Gorici je 19. oktobra 2008 potekala predstavitev knjige Mirta Komela Poskus nekega dotika. Na posnetkih govori avtor knjige, Mirt Komel.
Prvi posnetek:

Knjiga Poskus nekega dotika predstavlja vsebinsko temeljit in hkrati atraktiven spoprijem z dotikom, tem sestavnim in nepogrešljivim delom našega vsakdanjega življenja, ki je vse do zadnjih desetletij prejšnjega stoletja ostal na obrobju humanističnega in družboslovnega zanimanja. Poskus nekega dotika je v tem oziru prva resna razprava o fenomenu dotika v slovenskem jezikovnem prostoru.
Drugi posnetek:

Avtorjevo delo je akademsko pomembno iz več razlogov. Najprej zato, ker v slovenski raziskovalni prostor vnaša precej inovativnih kategorialnih pripomočkov za analizo različnih kulturnih kontekstov dotikanja. Nato zato, ker v obravnavo enakovredno jemlje antropološke primere in sodobne, današnje oblike dotikanja, pri čemer oboje na ključnih točkah poveže.
Tretji posnetek:

In nenazadnje zato, ker je delo v prvi vrsti resna in podrobna analiza dotika, ki odločno presega raven gole deskripcije, saj prepričljivo razbira in interpretira ključne dimenzije ideoloških konotacij (s tem pa tudi funkcij) tega, kar bi na prvi pogled morda izgledalo kot nekaj povsem nepomembnega in vsakdanjega.
Četrti posnetek:

Avtor se fenomena dotika loteva s pomočjo številnih metodoloških pristopov, tako da nas njegovo transdisciplinarno delo popelje preko različnih humanističnih (filozofija, antropologija, strukturalizem in psihoanaliza) in družboslovnih krajinah (kulturologija, sociologija, politologija) do tega, da se tudi sami dotaknemo dotika.

Vabljeni k ogledu vseh posnetkov predstavitve knjige Poskus nekega dotika na portalu Youtube.

Na ogled so tudi posnetki predstavitve Komelove knjige Luciferjev padec.

No comments: