25 January 2008

Kolerik

Kolerik je dinamična oseba, ki sanja neuresničljive sanje in se hoče dotakniti nedosegljive zvezde. Vselej cilja, dosega in uspeva. Njegov temperament najlažje razumemo in z njim shajamo, vse dokler upoštevamo njegovo zlato pravilo: "To naredi po moje in TAKOJ!" Koleriki so podobni sangvinikom po tem, da so odprti, brezbrižni in optimistični. Znajo odkrito komunicirati z ljudmi in vedo, da se bo vse končalo dobro, dokler bodo imeli glavno besedo.

So rojeni voditelji in jih njihova narava sili v nadzor položaja. Koleriki sicer nočejo vsiljevati svoje volje, marveč v različnih položajih hitro odkrijejo logično rešitev in predvidevajo, da tudi vi hočete, kar je pravilno. Ko poznate njihov mišljenjski vzorec, se jim lahko uprete, za kar vas bodo spoštovali. Če koleriku pustite, da vas rine sem in tja, bo s tem nadaljeval. Ker kolerik izreče, kar tisti hip misli, in ne razmišlja o sogovornikovih občutkih, ga pogosto prizadene, vendar to ni njegov namen. Ker se kolerik ukvarja z resničnostjo in prakso, običajno ne sočustvuje z bolnimi ali šibkimi. Niso hudobni ali kruti; zgolj nimajo časa za trpeče. Močni koleriki od otroštva naprej vedo, da imajo prav. Začuda je močni kolerik najbolj sposoben nekaj nagonsko pravilno oceniti.

No comments: